اعضاء هیات مدیره

اعضای هیئت مدیره تالاسمی استان :

  1. ریئس هیئت مدیره : آقای دکتر سید محمد تقی حسینی طباطبایی
  2. نائب ریس هیئت مدیره : وحید شهنوازی
  3. خزانه دار انجمن : آقای غلام رضا حیدری
  4. عضو هیئت مدیره : مهنوش بهجتی
  5. عضو هیئت مدیره :نجمه میر