دفتر ایرانشهر

اطلاعات تماس دفتر ایرانشهر:

ایرانشهر –  خیابان امام خمینی – جنب دادسرای نظام – مرکز بیماران خاص علی اکبریان – دفتر انجمن تالاسمی – مسئول دفتر(آقای بشیر غمشادی) – شماره تماس : ۳۷۲۱۲۰۵۵-۰۵۴   شماره موبایل : ۰۹۳۶۴۵۶۰۲۹۹   کدپستی :  ۹۹۱۳۶۱۳۱۳۹


 اطلاعیه ها و فراخوان ها: