دفتر خاش

اطلاعات تماس دفتر خاش:

خاش – بینارستان امام خمینی(ره) – بخش تالاسمی – دفتر انجمن تالاسمی – مسئول دفتر(سرکار خانم صفورا ریگی) شماره تماس : ۳۳۷۱۶۲۳۶-۰۵۴   شماره موبایل : ۰۹۱۵۶۷۴۸۲۳۸   کد پستی : ۹۸۹۱۷۵۴۱۵۳


 اطلاعیه ها و فراخوان ها: