دفتر زابل

اطلاعات تماس دفتر زابل:

زابل – بیمارستان امام خمینی(ره) – بخش تالاسمی – دفتر انجمن تالاسمی – مسئول دفتر (آقای رضا بارانی ) شماره تماس : ۳۲۲۴۰۷۰۵-۰۵۴ شماره موبایل  ۰۹۱۵۹۵۷۲۴۸۰    کد پستی  : ۹۸۶۱۶۷۳۱۳۶


 اطلاعیه ها و فراخوان ها: