دفتر سراوان

اطلاعات تماس دفتر سراوان:

سراوان – خیابان عدالت شمالی – جنب انتقال خون – زایشگاه قدیم – بخش تالاسمی  مسئول دفتر (اقای یهیا ریگی ) شماره تماس : ۳۷۶۴۳۰۰۶-۰۵۴    کد پستی : ۹۹۵۱۸۵۵۴۸۳


 اطلاعیه ها و فراخوان ها: