دفتر نیکشهر

اطلاعات تماس دفتر نیکشهر:

نیکشهر – بیمارستان ۲۲ بهمن – بخش تالاسمی – دفتر انجمن تالاسمی  مسئول دفتر ( سرکار خانم گل افروز بلوچ زهی ) شماره تماس : ۳۵۲۲۲۰۵۱-۰۵۴   کد پستی : ۹۹۹۱۷۱۵۸۳۸


 اطلاعیه ها و فراخوان ها: