دفتر چابهار

اطلاعات تماس دفتر چابهار:

چابهار – بیمارستان امام علی (ع) – بخش تالاسمی – دفتر انجمن تالاسمی  مسئول دفتر ( خانم منیره ریسی ) شماره تماس : ۰۹۳۳۳۲۵۱۰۰۲   کد پستی : ۹۹۷۱۹۴۳۳۱۱


 اطلاعیه ها و فراخوان ها: