شماره حساب های انجمن

دوست عزیز شما می توانید کمکی های نقدی خود را به شماره حساب های:
بانک پارسیان : ۷۳۰۰۰۰۰۰۵۳۰۰۸
شماره کارت بانک پارسیان : ۶۲۲۱۰۶۱۰۸۰۰۱۷۱۳۲
بانک صادرات : ۰۱۰۱۱۹۰۸۲۹۰۰۷
شماره کارت بانک صادرات : ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۵۵۸۱۶
یا از طریق کمک های مردمی آنلاین سایت واریز کنید و یا به آدرس دفتر مرکزی : زاهدان – خیابان آزادی – بیمارستان بیماران خاص حضرت علی اصغر(ص)- دفتر انجمن تالاسمی استان سیستان و بلوچستان و یا به دفاتر نمایندگی انجمن در سطح استان تحویل دهید.