قوانین و مقررات

ما برای تامین نیاز‌های مالی و ارائه رایگان خدمات به بیماران و توانیابان روی کمک خیرین حساب می‌کنیم. شما می‌توانید با خرید صنایع دستی و محصولات تولیدی برخی بیماران و نیازمندان از بازارچه خیریه آنلاین سایت انجمن، همراه همیشگی توانیابان و بیماران عزیزی باشید که در انجمن حمایت از بیماران تالاسمی خدمات درمانی دریافت می کنند.

همچنین نمایشگاه و حراج آثار هنرهای تجسمی که برگزار می‌شود، روشی است که با حمایت شما و خرید آثار هنری، انجمن حمایت از بیماران تالاسمی از کمک شما بهره می‌برد.

در بخش بازارچه خیریه آنلاین بعد از خرید خیرین، جهت ارسال کالا با ایشان تماس گرفته خواهد شد. در بخش کمک مالی آنلاین، بعد از پرداخت کمک مالی، رسید کمک مالی به خیرین نمایش و همچنین رونوشت آن به ایمیلشان ارسال خواهد شد.