کمک های غیرنقدی

کمک های غیر نقدی

دوست عزیز شما میتوانید کمکی های غیر نقدی خود را به آدرس دفتر مرکزی : زاهدان – خیابان آزادی – بیمارستان بیماران خاص حضرت علی اصغر(ص)- دفتر انجمن تالاسمی استان سیستان و بلوچستان و یا به شعبات انجمن در سطح استان تحویل دهید.
کمک های غیر نقدی شما بزرگوران میتواند شامل لوازم مسکونی ، لوازم اداری ، تجهیزات پزشکی ، مواد غذایی و … باشد