کمک های نقدی

کمک های نقدی

دوست عزیز شما میتوانید کمکی های نقدی خود را به شماره حساب های
بانک پارسیان : ۷۳۰۰۰۰۰۰۵۳۰۰۸
شماره کارت بانک پارسیان : ۶۲۲۱۰۶۱۰۸۰۰۱۷۱۳۲
بانک صادرات : ۰۱۰۱۱۹۰۸۲۹۰۰۷
شماره کارت بانک صادرات : ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۵۵۸۱۶
یا از طریق درگاه بانکی سایت واریز کنید و یا به آدرس دفتر مرکزی : زاهدان – خیابان آزادی – بیمارستان بیماران خاص حضرت علی اصغر(ص)- دفتر انجمن تالاسمی استان سیستان و بلوچستان و یا به شعبات انجمن در سطح استان تحویل دهید.